פיקוח וניהול פרויקטים

חברת גובראן הנדסה בעלת נסיון רב במתן שירותי פיקוח וניהול פרויקטים ביחד ובנפרד בתחומי הבנייה והתשתיות. אנו דואגים לתת מענה לצרכי לקוחותינו תוך הקפדה על הכנת תוכנית ריאלית בה לוח זמנים מוגדר וכפופה לתקציב.

ניהול פרויקט

  • ניהול ומעקב אחר תכנון וביצוע הפרויקט
  • שילוב ותיאום בין צרכי הפרויקט
  • ניהול התקשורת בפרויקט
  • פתרון קונפליקטים
  • מתן פתרונות יצירתיים
  • עמידה בלוח זמנים ובתקציב הפרויקט
 
פיקוח על פרויקט
 
ניהול מכרז 
  • בחירת חומרי גלם ובדיקת עמידתם בתקנים 
  • השגחה על אופן וטיב ביצוע העבודה ועל טיב חומרי הגלם
  • רישום ותיעוד ביומן עבודה