בקרת איכות

בקרת איכות הינו תחום חשוב בענפי הבנייה והתשתיות. קבלן אשר רוצה להבטיח מינימום עיכובים ולהימנע מקנסות מיותרים הפוגעים ברווח שלו מהפרויקט, יזמין את שירותם של חברת בקרת איכות.

בקרת האיכות יכולה להתחיל כבר משלב התכנון, כאשר צוות בקרת האיכות של הקבלן מבצע בקרה שוטפת למסמכי התכנון בהתאמה לשיטת הביצוע תוך מתן דגש מיוחד על ישימות הביצוע של התכנון המאושר.

בשלב הביצוע, מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול תחומים רבים בהתאם לסוג הפרויקט.

בקרה מוקדמת כוללת אישור ספקים, מפעלים, מעבדות

בקרה שוטפת כוללת בדיקות ביצוע, טיב החומרים ועוד.