שירותי מדידות

חברת גובראן הנדסה מעסיקה מודדים אשר מבצעים כל מדידה לפי הספר וברמת דיוק גבוהה. החברה מספקת שירותי מדידות ליזמים וקבלני ביצוע בצפון ובמרכז בכל שלב שנדרש במגוון של עבודות בנייה, תשתיות ופיתוח:


  • שירותים לקבלני בנייה כמו סימון כלונסאות, העמדת מבנים ויציקות בטון.
  • שירותי ביצוע לקבלני פיתוח תשתיות
  • שירותים לאחר ביצוע
 

בנוסף, מעניקה חברתנו שירותי מדידות בתחום המקרקעין:

  • מדידות טופוגרפיות להיתרי בנייה
  • טיפול בהפקעות מקרקעין
  • מדידות ארנונה
  • תכניות לצרכי רישום (תכניות איחוד וחלוקה/ תהליך פרצלציה)
  • מדידות ותסריטים לצרכי תוספות דירה
  • תכניות רישום לבית משותף