שירותים

שירותי מדידות

תחומי הפעילות שלנו: מדידות הנדסיות, הפקעות, פרצלציה, תוכניות לצרכי רישום, מפות מצביות לצורך קבלת היתרי בניה, מדידות טופוגרפיות, קומפילצית מפות, מדידות חזיתות ושימור מבנים.

פיקוח וניהול פרויקטים

ידע ונסיון רב בפיקוח וניהול פרויקטים בבנייה פרטית וציבורית ובתשתיות, החל משלב התכנון ועד שלב הביצוע.

בטיחות בעבודה

ממונים על בטיחות בעבודה. עיקר אתרי הפעילות שלנו: בנייה, תשתיות, רשויות מקומיות, בתי מלון, בתי מלאכה ועוד.

בקרת איכות

השירות מוזמן ע"י הקבלן לצורך בקרה על איכות הביצוע. המטרה היא להבטיח את שהעבודה והחומרים שבשימוש הם ברמה הנדרשת בכדי להימנע מקנסות ע"י גורמי האכיפה ועיכובים מתמשכים בהשלמת העבודה, אשר גורמים בסופו של דבר לשחיקה ברווחיות הפרויקט.