פרויקט גני ילדים

פרויקט: בניית 3 גני ילדים

מזמין: החברה הכלכלית קריית שמונה

מיקום: שכונת יובלים – קריית שמונה

תאריך תחילת פרויקט: אוקטובר 2020

תאריך סיום משוער: יוני 2021

סוג פרויקט: בנייה

שירות מסופק: פיקוח